10 Nisan 2007 Salı

Medya Gözlem Platformu Kuruluyor


Medya Gözlem Platformu, İLAD, TGC ve üniversitelerin girişimiyle kuruluyor. Amaç, haberi mal olmaktan çıkartmak, iletişim hakkını ve çoğulculuğu savunmak, etik dışı yayınlarla mücadele etmek. Topuz: Baskılara karşı gerçek haberi savunmak zorundayız.

İstanbul - BİA Haber Merkezi
09 Nisan 2007, Pazartesi
"Medya Gözlem Platformu" (MGP) medyanın Türkiye Gazetecileri Cemiyeti Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi 'ne aykırı olarak yaptığı yayınları ve medyada tekelleşmelerin, globalleşme ve magazinleşme eğilimlerinin yarattığı sakıncaları, etik dışı olumsuz gelişmeleri mercek altına alarak izlemek ve demokrasinin vazgeçilmez koşulu olan iletişim hakkını ve çoğulculuğu savunmak üzere kuruluyor.

İletişim Araştırmaları Derneği'nin (İLAD) girişimi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC)desteğiyle başlatılan hareket, çeşitli kuruluşları da kapsayacak şekilde genişliyor.

TGC Burhan Felek Konferans Salonu'nda önceki gün (7 Nisan) yapılan toplantıda kuruluşun amacı, işlevi ve çalışma yöntemleri belirlenerek bir kurucular komitesi oluşturuldu.

MGP'nin, medyayla ilgili kuruluşların, sendikaların, dernek, vakıf ve üniversiteler ile medya izleyicilerinin, esnek bir örgütlenme ile oluşturacakları bir platform şeklinde kurulması kararlaştırıldı.

Topuz: Bunu başarmak zorundayız

İLAD Başkanı Hıfzı Topuz'un dış ülkelerdeki örnekleri inceleyerek yaptığı araştırmalardan yola çıkılarak ve Türkiye koşullarına uyarlanarak belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulması kararlaştırılan MGP, medyayı izleyecek, yanlış ve hatalı davranışları kamuoyuna açıklayarak düzeltilmesi yolunda bilinç oluşturacak.

Fransa'daki ACRIMED (Action Critique Médias) ve Uluslararası Medya Rasathanesi (Media Watch Global) gibi oluşumlar hakkında bilgi veren Topuz, haberin mal olmaktan çıkarılması gerektiğini ifade ederek, "Türk medya çalışanları, uzmanları, izleyici temsilcileri bunu başarmak zorundayız; iletişimde holding, emperyalizm ve iktidardan gelen baskılara karşı örgütlenmek ve gerçek haberi savunmak zorundayız" dedi.

Erinç: Olumlu karşılıyoruz

TGC Başkanı Orhan Erinç de, basının sorunlarının aşılması için dayanışmaya ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek girişimi olumlu karşıladıklarını ve destek verdiklerini söyledi.

Aziz: Herkes medyadan şikayetçi

Toplantıda söz alan Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Aysel Aziz de, 90'lı yıllardan sonra özellikle de özel TV'lerin kurulmasından sonra medyanın iktidar ve holding çıkarlarına hizmet etmeye başladığını kaydederek, "Herkes medyadan şikayetçi" diye konuştu.

Özbilgen: Bir siteyle kamuoyu bilgilendirilmeli

Platformun kuracağı bir İnternet sitesi aracılığıyla hem izleyicilerin hem de medya çalışanlarının özgürce düşüncelerini duyurabileceğini açıklayan Galatasaray ÜniversitesiGSÜ İletişim Fakültesi öğretim üyesi ve İLAD yetkilisi Füsun Özbilgen, medya-sermaye iç içeliğine, en büyük medya grubunun başındaki bir kadının TÜSİAD'ın da başkanı olmasını örnek verdi.

Atay: Önemli olan editoryal bağımsızlığın sağlanması

TGC Başkan Yardımcısı Zafer Atay, ilk görevin medya çalışanlarının eğitilmesi olması gerektiğini, holdinglerin medya üzerindeki etkisinin ortadan kaldırılamayacağını, önemli olan editoryal bağımsızlığının sağlanması için mücadele verilmesi ve holding patronlarının da eğitilmesi olduğunu açıkladı.

Özsever: Araştırma birimi istatistik toplasın

Maltepe Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Atilla Özsever ise, medya sektörüyle ilgili istatistik bulunmadığını ifade ederek bir araştırma biriminin kurulmasına vurgu yaptı.

Mater: Erkek dil, ırkçı dil ve şiddet dili izlenmeli

Medyada kadın-erkek eşitliğine değinen Bağımsız İletişim Ağı (BİA2) Projesi DanışmanıNadire Mater de, medyanın bir ekiple günlük olarak ciddi şekilde izlenmesi gerektiğini belirterek, "Bu çalışma, erkek dil, ırkçı dil ve şiddet diline karşı olmalıdır" dedi.

Akalın: Medyadaki kirliliği küreselleşme yarattı

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi ve İLAD temsilcisi Cüneyt Akalınise, "Medyada kirlilik küreselleşmenin getirdiği kirliliktir" dedikten sonra, girişimin geniş kitlelere duyurulmasının önemine işaret etti.

Demir: TRT'yi kamu yayıncılığı yapması için izliyoruz

Kamu hizmeti yayıncılığının gereğinin yerine getirilmesi açısından TRT'yi izlediklerini hatırlatan Haber-Sen Genel Sekreteri Mehmet Demir, bunun TRT'nin yasa ile belirlenen görevi olduğunu belirterek, TRT'nin Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ndeki ilkeler ışığında hareket etmesini savunduklarını söyledi.

Çelebi: TRT bunu yapamaz

TRT'nin devreye soktuğu "sansür ve siyaseti" eleştiren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Süleyman Çelebi de, "Diğer medyanın vatandaşa haber vermemesi bir ölçüde kendi sınıfsal tercihidir. Ama TRT bunu yapamaz" diye konuştu.

İnceoğlu: Kitlelere medya okur-yazarlığı kazandırılmalı

Medyanın ve geniş kitlelerin eğitilmesini onlara bir anlamda medya okuryazarlığı kazandırmak olduğunu ifade eden GSÜ İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, girişime sokaktaki sıradan insanı da dahil etmenin öneminden söz etti.

Cankaya: İletişim öğrencileri de dahil edilmeli

Divan Başkanı seçilen GSÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Cankaya da, bu çalışmalar çerçevesinde katılımlarını artırmak amacıyla üniversitelerin iletişim fakültesi öğrencilerine çağrılar yapılabileceğini ifade etti.

MGP Kurucular Komitesi kimlerden oluşuyor?

İLAD Başkanı Hıfzı Topuz, TGC Başkanı Orhan Erinç, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Başkanı Ercan İpekçi, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Doğuş Üniversitesi'nden Prof. Aysel Aziz, Maltepe Üniversitesi'nden Prof.Dr. Betül Çotuksöken, Galatasaray Üniversitesi'nden (GSÜ) Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, GSÜ ve İLAD'dan Füsun Özbilgen,Bianet'ten Nadire Mater, GSÜ öğretim görevlisi ve bianet eğitim danışmanı Ragıp Duran,Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nden Ali Murat Vural, TRT Haber Merkezi çalışanı ve KESK Haber Sen üyesi Engin Başçı, gazeteci-araştırmacı Mustafa Sönmez,TGC üyesi Recep Yaşar ve Mimarlar Odası temsilcisi Oktay Ekinci ve yazar Kemal Bekir. (EÖ/TK)